Celia的博客

Celia的博客

本月目标:在米国敲十万字流水账式游记,以拯救我大不如前的文笔…请在评论扣 “文艺复兴”(

×

戏剧课主题——泰坦尼克号的沉没

戏剧课主题——泰坦尼克号的沉没

Celia 759

小总结

小总结

Celia 888 #

Singapore Zoo——Rainforest Lumina

Singapore Zoo——Rainforest Lumina

Celia 1347 #

Toefl Wordlist 7-8

Toefl Wordlist 7-8

Celia 738 #

哈芝节庆祝

哈芝节庆祝

Celia 677 # #

春秋时期出现百家争鸣的必然原因

春秋时期出现百家争鸣的必然原因

Celia 983 #

八年级开始啦

八年级开始啦

Celia 743 #

2018年长假期

2018年长假期

Celia 775